Loading....

Aktiviti

Aktiviti KOP-AIR

 1. KOP-AIR mempunyai Jawatankuasa Kerja yang diketuai oleh Anggota Lembaga dan anggota pengurusan yang dilantik bagi melaksanakan aktiviti KOP-AIR berjalan dengan baik dan teratur.
 2. KOP-AIR telah membentuk enam (6) Jawatankuasa Kerja Utama untuk menyelenggarakan hal ehwal dan aktiviti KOP-AIR. Jawatankuasa yang ditubuhkan adalah sepertimana berikut:

Jawatankuasa Kerja Utama

KOP-AIR memperuntukkan 5 Kumpulan Wang Tabung di bawah Jawatankuasa Kebajikan dan Keanggotaan;

 1. Tabung Kebajikan Am – Perkahwinan Pertama (RM100.00), Anak Pertama (RM50.00)
 2. Tabung Pendidikan – Peringkat Rendah (RM50.00), Peringkat Menengah (RM100.00), Peringkat IPT (RM150.00)
 3. Tabung Kesihatan & Khairat:
  [MASUK WAD] – Anggota (RM100.00), Pasangan (RM75.00), Anak (RM50.00)
  [Khairat Kematian] – Anggota (RM500.00), Pasangan (RM300.00), Anak (RM200.00)
 4. Tabung Derma Am
 5. Tahung Hari Raya
 • Mengawal dan menyelia tadbir urus sistem perakaunan KOP-AIR
 • Memastikan aliran tunai koperasi berada prestasi yang baik
 • Mengurus dan mengawal dana luar, Simpanan Khas dan Kumpulan Wang Amanah agar selari dengan resolusi dan mematuhi UUK Koperasi

Pembiayaan yang ditawarkan terbahagi kepada;

Pembiayaan Biasa
Pembiayaan ini terbuka kepada anggota-anggota yang mempunyai kemudahan potongan gaji majikan (PGM) dan Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA). Pembiayaan ini terbahagi kepada dua (2) bahagian:

a. Anggota dalam tempoh kontrak
Pembiayaan ini memerlukan jaminan daripada seorang (1) anggota lain yang layak menjamin. Had maksima pembiayaan ini ialah sebanyak RM5,000.00. Tempoh maksima bayaran balik adalah lima (5) tahun. Tempoh keanggotaan Koperasi adalah melebihi atau sama dengan enam (6) bulan. Perincian adalah sepertimana jadual di bawah;

Memantau aktiviti kredit bagi memastikan kelancaran aktiviti tersebut merangkumi memperkasakan aturan dan meningkatkan dana yang boleh digunakan untuk aktiviti ini. Pada masa ini KOP-AIR menawarkan beberapa jenis pembiayaan kepada anggota

a. Anggota telah disahkan jawatan
Anggota-anggota yang telah disahkan jawatan (tetap) dan telah menjadi anggota koperasi minima enam (6) bulan berhak memohon pembiayaan maksima sehingga RM100,000.00 dengan tempoh bayaran balik sehingga sepuluh (10) tahun, tertakluk kepada terma, syarat, dan had umur persaraan, yang mana terlebih dahulu. Jadual di bawah menggariskan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh anggota berkaitan dengan jumlah minima, jumlah pembiayaan maksima, had tahun keanggotaan, bilangan penjamin dan had bayaran balik.

Pembiayaan Kecemasan

Lembaga boleh meluluskan segera permohonan pembiayaan kecemasa ini kepada anggota-anggota yang memohon sebanyak tidak lebih dari satu (1) kali dalam setahun dengan syarat bahawa jumlah pembiayaan jenis ini tidak melebihi RM2000.00. Tempoh bayaran balik pembiayaan ini dalam masa 2 tahun (24 bulan).

Kadar keuntungan pembiayaan adalah seperti berikut:

Caruman Modal Yuran bagi anggota yang diluluskan pembiayaan adalah seperti berikut:

 • KOP-AIR menjalankan aktiviti hartanah seperti membina rumah, menjual tanah lot mentah dan menyewa bangunan kepada AKSB jajahan.
 • Pembelian tanah di Gong Kulim, Pasir Puteh seluas 4 ekar dimajukan kepada lot-lot banglo.
 • KOP-AIR mempunyai tiga (3) lot banguna iaitu dua di Bandar Baru Tunjong dan satu (1) lot di Lubok Jong, Pasir Mas. Satu (1) lot digunakan untuk operasi KOP-AIR dan dua (2) lot disewakan.
 • Pembelian tanah di Kg. Hutan Pasir, Ketereh berkeluasan 3.7 ekar dimajukan kepada lot-lot banglo dan semi-D.
 • Perniagaan barangan bekalan air stand meter, paip dan fitting.
 • Pembekalan peralatan pejabat dan alat tulis.
 • KOP-AIR mempunyai sebuah kilang pembuatan stand meter yang dijual kepada operator bekalan air, kontraktor dan tukang paip yang berdaftar dalam kerja-kerja bekalan air.
 • KOP-AIR membekal pelbagai jenis paip seperti paip PVC-O, MPVC, P.A Paip dan Fitting.
 • KOP-AIR merupakan ejen berdaftar yang menawarkan polisi perlindungan takaful untuk permotoran, kerja-kerja kontrak dan perubatan. Selain dari itu, KOP-AIR juga menawarkan perkhidmatan dalam menjalankan kerja-kerja kontrak dan perkhidmatan menghantar barangan menggunakan kenderaan milik KOP-AIR.
 • KOP-AIR merupakan kontraktor berdaftar dengan AKSB untuk kerja-kerja kontrak dan pembekalan.
Back To Top