Loading....

Koperasi Kakitangan dan Keluarga AIR
Kelantan Berhad

Koperasi adalah berasal daripada perkataan Inggeris iaitu “CO-OPERATIF” (doing thing together), yang membawa maksud kerjasama. Mengikut Kamus Dewan, kerjasama bermaksud buat kerja sama-sama, tolong menolong dan bantu membantu. Konsep kerjasama ini adalah fitrah semulajadi manusia dalam meneruskan kelansungan hidup. Ikatan Koperasi Antarabangsa (ICA) mendefinisikan Koperasi sebagai “Pertubuhan berautonomi di mana anggotanya bersatu secara sukarela demi mencapai kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya melalui satu badan yang dimiliki dan terkawal secara demokrasi”.

Aktiviti KOOP-AIR

Secara keseluruhannya KOOP-AIR menjalankan aktiviti perniagaan seperti berikut:

Biro Kebajikan & Keanggotaan

Biro Kewangan & Akaun

Biro Kredit

Biro Harta Tanah

Biro Sistem Bekalan Air & Pembekalan

Biro Takaful & Perkhidmatan

Back To Top